YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 33 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 33 sách GK Hóa lớp 9

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch muối: CuSO4, AgNO3, NaCl. Hãy dùng những dung dịch có sẵn trong phòng thí nghiệm để nhận biết chất đựng trong mỗi lọ. Viết các phương trình hóa học.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

- Dùng dung dịch NaCl tự pha chế để nhận biết dung dịch AgNO3. Hiện tượng có kết tủa màu trắng AgCl

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

- Dùng dung dịch NaOH trong phòng thí nghiệm để nhận biết dung dịch CuSO4 màu xanh lam thấy kết tủa màu xanh.

NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4

- Dung dịch còn lại trong lọ không nhãn là dung dịch NaCl.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 33 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON