YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 33 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 33 sách GK Hóa lớp 9

Cho những dung dịch muối sau đây phản ứng với nhau từng đôi một:

a, Pb(NO3)2 và Na2CO3

b, Pb(NO3)2 và KCl 

c, Pb(NO3)2 và Na2SO4

d, Pb(NO3)2 và NaNO3

e, BaCl2 và Na2CO3

f, BaClvà KCl 

g, BaClvà Na2SO4

h, BaClvà NaNO3

Hãy viết phương trình hóa học?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Phản ứng xảy ra là a, b, c, e, g

Phương trình hóa học của các phản ứng:

Pb(NO3)2 + Na2CO3 → PbCO3↓ + 2NaNO3

Pb(NO3)2 + 2KCl → PbCl2↓ + 2KNO3

Pb(NO3)2 + Na2SO4 → PbSO4↓ + 2NaNO3

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 33 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON