Xác định thành phần các chất có trong X,Y,Z,M,N,P,Q

bởi truc lam 24/04/2019

Cho hỗn hợp gồm Al2O3, Cu, Fe2O3 vào dd H2SO4 loãng dư thu được dd X và chất rắn Y. Cho từ từ dd NaOH tới dư vào dd X thu được dd Z và kết tủa M. Nung kết tủa M ngoài kk tới khối lượng ko đổi thu được chất rắn N. Cho khí H2 dư đi qua N nung nóng thu được chất rắn P. Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Z thu được kết tủa Q.

a, Xác định thành phần các chất có trong X,Y,Z,M,N,P,Q. Biết các pư xảy ra hoàn toàn.

b, Viết các ptpư xảy ra

Câu trả lời (1)

 • PTHH: Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

  PTHH: Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

  Dung dịch X gồm: Al2O3; Fe2O3 và H2SO4

  Chất rắn Y: Cu

  PTHH: Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3↓ + 3Na2SO4

  PTHH: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

  PTHH: Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3

  Dung dịch Z gồm: NaOH dư, NaAlO2 và Na2SO4

  Kết tủa M: Fe(OH)3

  PIHH: 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

  Chất rắn N: Fe2O

  PTHH: 3H2 + Fe2O3 → 2Fe + 3H2O

  Chất rắn P: Fe

  PTHH: 2NaAlO2 + CO2 + 3H2O → Na2CO3 + 2Al(OH)3

  Kết tủa Q: Al(OH)3

  bởi nguyễn anh cẹc 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan