Tính thành phần % của Na trong hợp kim trên

bởi Nguyễn Thanh Hà 24/04/2019

1. Cho 1 gam hợp kim của Na tác dụng với H2O ta thu được kiềm,để trung hoà dung dịch kiềm trên ta phải dùng 50ml dung dịch HCl 0.2M. Tính thành phần % của Na trong hợp kim trên

Câu trả lời (1)

 • Ta có pthh như sau:
  2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2
  x mol x mol
  Số mol HCl cần dùng để trung hòa dd kiềm là:
  nHCl = 0,2.0,05 = 0,01 mol
  NaOH + HCl---> NaCl + H2O
  0,01mol 0,01mol
  => x = 0,01mol
  => mNa = 0,01 .23 =0,23 g
  => C% Na = 0,23.100%/1=23%
  Vậy thành phần % về khối lượng của Na trong hỗn hợp trên là 23%

  bởi Nguyễn Hoàng Khôi 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan