Phân biệt Al, CaO, P2O5 bằng phương pháp hóa học?

bởi Thùy Trang 22/05/2019

phân biệt các chất bằng phương pháp hóa học

các chất bột trăng Al, Cao, điphotpho pentaoxit , Mgo, Ag

Câu trả lời (1)

 • - Lấy mẫu thử và đánh dấu

  - Cho nước vào các mẫu thử

  + Mẫu thử tan chất ban đầu là CaO, P2O5 (I)

  CaO + H2O \(\rightarrow\) Ca(OH)2

  P2O5 + 3H2O \(\rightarrow\) 2H3PO4

  + Mẫu thử không tan chất ban đầu là Ag, MgO, Al (II)

  - Cho quỳ tím vào nhóm I

  + Mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh chất ban đầu là CaO

  + Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ chất ban đầu là P2O5

  - Cho NaOH vào nhóm II

  + Mẫu thử có khí bay lên chất ban đầu là Al

  2Al + 2H2O + 2NaOH \(\rightarrow\) 2NaAlO2 + 3H2

  + Mẫu thử không tan chất ban đầu là MgO, Ag (III)

  - Cho HCl vào nhóm III

  + Mẫu thử tan chất ban đầu là MgO

  MgO + 2HCl \(\rightarrow\) MgCl2 + H2O

  + Mẫu thử không tan chất ban đầu là Ag

  bởi Trịnh THuận 22/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan