YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 71 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 tr 71 sách GK Hóa lớp 8

Hãy tìm công thức hóa học của những hợp chất có thành phần các nguyên tố như sau:

a) Hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 58,5 g/mol, thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 60,68% Cl và còn lại là Na.

b) Hợp chất B có khối lượng mol phân tử là 106 g/mol, thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 43,4% Na; 11,3% C; 45,3% O.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a:

Ta có:

MA = 58,5 g

%Cl = 60,68% ⇒ %Na = 39,32%

⇒ \({M_{Cl}} = \frac{{58,5.60,68}}{{100}} = 35,5\) đvC

nCl = 1 mol

⇒\({M_{Na}} = \frac{{58,5.39,32}}{{100}} = 23\) đvC 

nNa  = 1 mol

Vì Na hóa trị I và Cl hóa trị 1 nên CTHH: NaCl

Câu b:

Ta có: 

MB = 106 g 

\({M_{Na}} = \frac{{106.43,4}}{{100}} = 46\)

\( \to nNa = \frac{{46}}{{23}} = 2mol\)

\({M_C} = \frac{{106.11,3}}{{100}} = 12\) ⇒ nC = 1 mol

\({M_O} = \frac{{106.45,3}}{{100}} = 48\) ⇒ n= 48 : 16 = 3 mol

Suy ra trong một phân tử hợp chất B có 2 nguyên tử Na, 1 nguyên tử C và 3 nguyên tử O

Do đó công thức hòa học của hợp chất B là Na2CO3

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 71 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON