YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 71 SGK Hóa học 8

Giải bài 1 tr 71 sách GK Hóa lớp 8

Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hóa học có trong những hợp chất sau:

a) CO và CO2;             

b) Fe3O4 và Fe2O3;        

c) SO2 và SO3.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

a) Hợp chất CO: 

\(\% C = \frac{{{M_C}}}{{{M_{CO}}}}.100\%  = \frac{{12}}{{28}}.100\%  = 42,8\% \)

\(\% O = \frac{{{M_O}}}{{{M_{CO}}}}.100\%  = \frac{{16}}{{28}}.100\%  = 57,2\% \)

Hợp chất CO2 

\(\% C = \frac{{{M_C}}}{{{M_{CO2}}}}.100\%  = \frac{{12}}{{44}}.100\%  = 27,3\% \)

%O = 100% - 27,3% = 72,7%

b) Hợp chất Fe2O3

\(\% Fe = \frac{{2{M_{Fe}}}}{{{M_{F{e_2}{O_3}}}}}.100\%  = \frac{{2.56}}{{160}}.100\%  = 70\% \)

%O = 100% - 70% = 30%

Hợp chất  Fe3O4 :

\(\% Fe = \frac{{3{M_{Fe}}}}{{{M_{F{e_3}{O_4}}}}}.100\%  = \frac{{3.56}}{{232}}.100\%  = 72,4\% \)

%O = 100% - 72,4% = 27,6%

c) Hợp chất SO2

\(\% S = \frac{{{M_S}}}{{{M_{S{O_2}}}}}.100\%  = \frac{{32}}{{64}}.100\%  = 50\% \)

%O = 100% - 50% = 50%

Hợp chất  SO3

\(\% S = \frac{{{M_S}}}{{{M_{S{O_3}}}}}.100\%  = \frac{{32}}{{80}}.100\%  = 40\% \)

%O = 100% - 40% = 60%

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 71 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON