YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 65 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 tr 65 sách GK Hóa lớp 8

Em hãy tìm khối lượng của:

a) 1 mol nguyên tử Cl và 1 mol phân tử Cl2.

b) 1 mol nguyên tử Cu và 1 mol phân tử CuO.

c) 1 mol nguyên tử C, 1 mol phân tử CO, 1 mol phân tử CO2.

d) 1 mol nguyên tử NaCl và 1 mol phân tử C12H22O11 (đường).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

a) MCl = 35,5 gam; MCl2 = 71 gam.

b) MCu = 64 gam; MCuO = (64 + 16) gam = 80gam.

c) MC = 12 gam; MCO = (12 + 16) gam = 28 gam, MCO2 = (12 + 16.2) = 44 gam.

d) MNaCl = (23+ 35,5) = 58,5 gam, MC12H22O11 = 12.12 + 1.22 + 16.11 = 342 gam.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 65 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF