ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 18.4 trang 26 SBT Hóa học 8

Bài tập 18.4 trang 26 SBT Hóa học 8

Hãy tìm thể tích của những lượng khí sau ở đktc:

a) 0,05 mol phân tử O2; 0,15 mol phân tử H2; 14 mol phân tử CO2.

b) Hỗn hợp khí gồm có: 0,75 mol CO2; 0,25 mol N2; và 0,5 mol O2.

c) 0,02 mol của mỗi chất khí sau: CO, CO2, H2, O2.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.4

 
 

a) VO2 = nO2.22,4 = 0,05.22,4 = 1,12 (l)

VH2 = nH2.22,4 = 0,15.22,4 = 3,36 (l)

VCO2 = nCO2.22,4 = 14.22,4 = 313,6 (l)

b) Vhh = 22,4.(nO2+ nH2 + nO2) = 22,4.(0,75 + 0,25 + 0,5) = 33,6(l)

c) Ở điều kiện tiêu chuẩn 0,02 mol của các chất khí đều có thể tích bằng nhau:

VCO = VCO2 = VH2 =VO2 = 0,02 . 22,4 = 0,448(l)

 

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.4 trang 26 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)