YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 15 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 tr 15 sách GK Hóa lớp 8

a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa, nó là những loại nào?

b) Hãy nói tên, kí hiệu và điện tích của những hạt mang điện.

c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa, đó là Electron, proton và nơtron

b) + electron: kí hiệu là e, mang điện tích âm.

    + proton: kí hiệu là p, mang điện tích dương.

c) Các nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 15 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON