YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 15 SGK Hóa học 8

Giải bài 1 tr 15 sách GK Hóa lớp 8

Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ phù hợp.

“……….là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện : từ …………tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm …………mang điện tích dương và vỏ tạo bởi……………”

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

"Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện : từ nguyên tử tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm”.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 15 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON