YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 195 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 195 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa các ancol etylic, phenol với mỗi chất sau: natri hidroxit, nước brom, dung dịch HNO3.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

  • C2H5OH + Na → C2H5ONa + H2
  • C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2
  • C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O
  • C6H5OH + 3Br2 → Br3C6H2OH + 3HBr

Hoặc có thể viết phương trình như sau:

  • C6H5OH + HNO3 → (NO2)3C6H2OH + 3H2O

Hoặc có thể viết phương trình như sau:

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 195 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF