YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 235 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 235 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hoàn thành các phương trình hóa học của phản ứng sau, vẽ rõ vòng bezen:

a) o-BrC6H4CH2Br + NaOH →

b) p-HOCH2C6H4OH + HBr →

c) m-HOCH2C6H4OH + NaOH dư →

d) p-CH3C6H4OH + Br2(dd)→

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

Description: https://hoc247.net/fckeditorimg/upload/images/a(536).png

Câu b:

Description: https://hoc247.net/fckeditorimg/upload/images/b(121).png

Câu c:

Description: https://hoc247.net/fckeditorimg/upload/images/c(80).png

Câu d:

Description: https://hoc247.net/fckeditorimg/upload/images/d(55).png

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 235 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF