ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 235 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 235 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hoàn thành các phương trình hóa học của phản ứng sau, vẽ rõ vòng bezen:

a) o-BrC6H4CH2Br + NaOH →

b) p-HOCH2C6H4OH + HBr →

c) m-HOCH2C6H4OH + NaOH dư →

d) p-CH3C6H4OH + Br2(dd)→

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Câu a:

Description: https://hoc247.net/fckeditorimg/upload/images/a(536).png

Câu b:

Description: https://hoc247.net/fckeditorimg/upload/images/b(121).png

Câu c:

Description: https://hoc247.net/fckeditorimg/upload/images/c(80).png

Câu d:

Description: https://hoc247.net/fckeditorimg/upload/images/d(55).png

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 235 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)