YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 42.8 trang 67 SBT Hóa học 11

Bài tập 42.8 trang 67 SBT Hóa học 11

Cho chất sau lần lượt tác dụng với

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

1. Na;

2. dung dịch NaOH;

3. dung dịch HBr;

4. CuO (đun nóng nhẹ).

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42.8

1. HO−C6H4−CH2OH + 2Na → Na−O−C6H4−CH2−ONa + H2

2. HO−C6H4−CH2OH + NaOH → NaO−C6H4−CH2OH + H2O

3. HO−C6H4−CH2OH + HBr → HO−C6H4−CH2Br + H2O

4. HO−C6H4−CH2OH + CuO → HO−C6H4−CHO + Cu + H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42.8 trang 67 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF