ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 195 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 195 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH đun nóng; đung dịch NaOH + C2H5OH đun nóng.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

a) C2H5Br + NaOH  C2H5OH + NaBr

b) C2H5Br + NaOH \(\xrightarrow[ \ ]{ \ C_{2}H_{5}OH, \ t^0 \ }\) C2H4 + NaBr + H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 195 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1