YOMEDIA

Bài tập 2 trang 195 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 195 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH đun nóng; đung dịch NaOH + C2H5OH đun nóng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

a) C2H5Br + NaOH  C2H5OH + NaBr

b) C2H5Br + NaOH \(\xrightarrow[ \ ]{ \ C_{2}H_{5}OH, \ t^0 \ }\) C2H4 + NaBr + H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 195 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Yến Nhi

  Để điều chế cloropren (2-clobutan-1,3-đien), người ta đime hóa axetilen rồi cho sản phẩm thu được phản ứng với HCl.

  a) Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và cho biết sản phẩm phụ trong mỗi giai đoạn được tạo ra như thế nào?

  b) Viết phương trình hóa học của phản ứng trùng hợp cloropen, gọi tên sản phẩm cà cho biết ứng dụng của nó.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Lê Yến Nhi

  Cho các hóa chất sau: Etanol, axit axetic, etyl clorua, axit sunfuric, natri hidroxit và magan đioxit.

  a) Hãy đề nghị một sơ đồ phản ứng đơn giản nhất đều điều chế 1,2-đicloetan

  b) Hãy tính xem đề điều chế 49,5 gam 1,2-cloetan thì cần dùng bao nhiêu gam mỗi chất trong sơ đồ phản ứng đề nghị (coi hiệu suất các phản ứng đều đạt 100%).

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA