ADMICRO
VIDEO

Bài tập 7 trang 235 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 235 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (các chữ cái chỉ các sản phẩm chính):

Description: https://hoc247.net/fckeditorimg/upload/images/t(9).png

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

(CH3)2CHCH2CH2Cl + KOH → (CH3)2CHCH=CH2 + KCl + H2O  (A)

(CH3)2CHCH=CH2 + HCl → (CH3)2CHCHCl-CH3 (B)

(CH3)2CHCHCl-CH3 + KOH → (CH3)2C=CHCH3 + KCl + H2O (C)

(CH3)2C=CHCH3 + HCl → (CH3)2CCl-CH2-CH3 (D)

(CH3)2CHCH2CH2Cl + NaOH → (CH3)2CHCH2CH2OH + NaCl  (E)

(CH3)2CHCHCl-CH3 + NaOH → (CH3)2CHCH(OH)-CH3 + NaCl (H)

(CH3)2CCl-CH2-CH3  + NaOH → (CH3)2C(OH)CH2CH+ NaCl  (K)

(CH3)2CHCH=CH2  + H2O → (CH3)2CHCH(OH)CH3  (G)

(CH3)2C=CHCH3 + NaOH → (CH3)2C(OH)CH2CH3   (I)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 235 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Vũ Khúc

  bài này làm sao : Xác định biến thiên nội năng khi làm hóa hơi 20g etanol tại nhiệt độ sôi, biết nhiệt hóa hơi riêng của etanol bằng 857,7 J/g và thể tích hơi tại nhiệt độ sôi bằng 607 cm3/g (bỏ qua thể tích pha lỏng).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Hoàng Trịnh

  Hỗn hợp X gồm hai chất hữa cơ A,B chỉ chứa chức ancol và anđehit . Trong cả A và B số nguyên tử H nhiều gấp đôi số nguyên tử C , gốc hidirocacbon có thể no hoạc có một liên kết đôi. Nếu lấy cùng số mol A hoặc B cho phản ứng hết với Na thì đều thu đượcV lít hidro còn nếu lấy số molnhư thế cho phản ứng hết với hidro thì cần 2V lít . Cho 33.8 gam X phản ứng hết với Na thu được 5.6 lít hidro ở đktc. Nếu lấy 33.8 gam X phản ứng hết với AgNO3 trong NH3 sau đó lấy Ag sinh ra phản ứng hết với HNO3 đặc thì rthu được 13.44 lít NO2 (đktc)

  a) tìm CTPT ,CTCT của A và B

  b)cần lấy A hay B để khi phản ứng với dung dịch thuốc tím ta thu được ancol đơn chức? Nếu lấy lượng A hay B có trong 33.8 gam X thì cần bao nhiêu ml dung dịch thuốc tím 0.1 M để phản ứng vừa đủ với X tạo ra ancol đa chức ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON