ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 235 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 235 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy so sánh ancol với phenol về đặc điểm cấu tạo, tính chất hoá học đặc trưng và nêu nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau giữa chúng.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Giống nhau: có nhóm –OH trong phân tử, tác dụng được với Na, K kim loại.

Khác nhau:

- Ancol:

- Nhóm –OH không gắn trực tiếp vào vòng benzen.

- Không tác dụng được với dung dịch kiềm.

- Không phản ứng thế với dung dịch Br2

- Phản ứng thế với HBr, HCl,…

C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O

- Phản ứng trực tiếp với ancol tạo ete, axit hữu cơ tạo este.

- Phenol:

- Nhóm –OH gắn trực tiếp vào vòng benzen.

- Tác dụng được với dung dịch kiềm.

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

- Phản ứng thế với dung dịch Br2

C6H5OH + 3Br2 → C6H2(OH)Br3 + 3HBr

- Không phản ứng thế với HBr, HCl,…

- Không phản ứng trực tiếp với ancol tạo ete và axit hữu cơ tạo este

Nguyên nhân:


- Nhóm –OH đẩy electron vào vòng benzen nhờ hiệu ứng liên hợp p-π (electron trên phân lớp p của nguyên tử O và liên kết π của vòng benzen) là cho vị trí 2, 4, 6 (ortho, para) giàu electron, phản ứng thế ưu tiên tại vị trí này.

- Vòng benzen hút electron làm mật độ electron trên nguyên tử O giảm ⇒ liên kết –O-H phân cực mạnh ⇒ phenol có tính axit yếu.

Kết luận: 

Nhóm –OH và nhân benzen có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, tạo nên tính chất hóa học đặc trưng của phenol.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 235 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)