YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 42.4 trang 67 SBT Hóa học 11

Bài tập 42.4 trang 67 SBT Hóa học 11

Đun chất sau với dung dịch NaOH có dư. Sản phẩm hữu cơ thu được là chất nào dưới đây ?

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

A. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

B. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

C. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

D. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42.4

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42.4 trang 67 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF