YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 42.3 trang 66 SBT Hóa học 11

Bài tập 42.3 trang 66 SBT Hóa học 11

Cho lần lượt các chất C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH vào dung dịch NaOH đun nóng. Số chất phản ứng là ?

A. Không chất nào.

B. Một chất.

C. Hai chất.

D. Cả ba chất.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42.3

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42.3 trang 66 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF