Bài tập 7 trang 195 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 tr 195 sách GK Hóa lớp 11

Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. phenol 

B. etanol

C. đimetyl ete

D. metanol

Gợi ý trả lời bài 7

Trong các chất sau, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là phenol

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 195 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyen Ngoc

  cho em hỏi là hợp chất hữu cơ C7H8O2 có vòng benzen,tại sao lại không có đồng phân C6H5(CH(OH)2),tại đáp án không có đồng phân này

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Dẫn 2.016l(dktc) hỗn hợp khí gồm axetilen etilen, metan lần lượt đi qua bình A chứa AgNO3dư/NH3 rồi qua bình B chứa trong Brom dư.ở bình A sinh ra 3.6g kết tủa khối lượng bình B tăng thêm 0.84g.các phản ứng xảy ra hoàn toàn.tính % theo khối lượng của hỗn hợp khí trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức là X và Y (MX < MY), đồng đẳng kế tiếp của nhau. Đun nóng 27,2 gam T với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z gồm: 0,08 mol ba ete (có khối lượng 6,76 gam) và một lượng ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 43,68 lít O2 (đktc). Hiệu suất phản ứng tạo ete của X và Y lần lượt là

  A.20% và 40%

  B.40% và 30%

  C.30% và 30%

  D.50% và 20%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  Đem đốt cháy 200ml chất A với một lượng dư oxi có thể tích 1000ml, sau phản ứng thu được hỗn hợp khí B có thể tích 1600ml. Ngưng tụ hơi nước trong B thu được hỗn hợp khí C có thể tích 800ml. Cho C đi qua nước vôi trong dư, thấy còn lại 200ml khí D. Tìm công thức phân tử của A, biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

  A.C3H8O2

  B.C3H8O3

  C.C3H8O

  D.C3H8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Hoàng Trịnh

  Hỗn hợp X gồm hai chất hữa cơ A,B chỉ chứa chức ancol và anđehit . Trong cả A và B số nguyên tử H nhiều gấp đôi số nguyên tử C , gốc hidirocacbon có thể no hoạc có một liên kết đôi. Nếu lấy cùng số mol A hoặc B cho phản ứng hết với Na thì đều thu đượcV lít hidro còn nếu lấy số molnhư thế cho phản ứng hết với hidro thì cần 2V lít . Cho 33.8 gam X phản ứng hết với Na thu được 5.6 lít hidro ở đktc. Nếu lấy 33.8 gam X phản ứng hết với AgNO3 trong NH3 sau đó lấy Ag sinh ra phản ứng hết với HNO3 đặc thì rthu được 13.44 lít NO2 (đktc)

  a) tìm CTPT ,CTCT của A và B

  b)cần lấy A hay B để khi phản ứng với dung dịch thuốc tím ta thu được ancol đơn chức? Nếu lấy lượng A hay B có trong 33.8 gam X thì cần bao nhiêu ml dung dịch thuốc tím 0.1 M để phản ứng vừa đủ với X tạo ra ancol đa chức ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời