ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 195 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 tr 195 sách GK Hóa lớp 11

Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. phenol 

B. etanol

C. đimetyl ete

D. metanol

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 7

 
 

Trong các chất sau, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là phenol

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 195 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1