YOMEDIA

Bài tập 7 trang 195 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 tr 195 sách GK Hóa lớp 11

Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. phenol 

B. etanol

C. đimetyl ete

D. metanol

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 7

Trong các chất sau, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là phenol

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 195 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • hi hi

  Đốt cháy 1.88g chất A cần vừa đủ 1.904 lít khí O2 (đktc)thu được CO2 và H2O với tỉ lệ Vco2 :Vh2o = 4:3. Xác định công thúc phân tử của A. Biết tỉ khối của A đối với khí O2 là 5.875.(các thể tích đo ở cùng điều kiện)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Các hợp chất alkyl halogenid R-X khi tham gia khi tham gia phản ứng thế thường qua trạng thái trung gian là CARBONCATION R+ Trường hợp R -X có thể tạo nhiều carboncation khác nhau thì carboncation nào bền sẽ ưu tiên tạo sản phẩm Trong moi cặp R-X sau đây ,chất nào dễ cho phản ứng xảy ra ?

  a) (CH3)3C-Br CH3CH2CH2Br

  b) CH3CH2CH2CH2Cl CH3-CH=CH-CH2Cl

  C) CH3CH2CH2CH2Cl CH3-CH2-CH=CHCl

  D) C6H5-CHCl-CH3 C6H5-CH2-CH2-Cl

  e) CH3CH2CH2Cl CH3OCH2Cl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA