YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 42.6 trang 67 SBT Hóa học 11

Bài tập 42.6 trang 67 SBT Hóa học 11

Ancol X có công thức phân tử C4H10O. Khi đun X với H2SO4 đặc ở 170oC, thu được hai anken là đồng phân của nhau. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3-CH2-CH2-CH2-OH

B. CH3-CH2-CH(CH3)-OH

C. CH3-C(CH3)2-OH

D. CH3-CH(CH3)-CH2-OH

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42.6

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42.6 trang 67 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF