ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 5 trang 235 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 235 SGK Hóa học 11 nâng cao

Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của metanol, người ta thu được 3,589 lít CO2 (đktc) và 3,96 gam H2O.

a) Xác định công thức phân tử của hai ancol và thành phần phần trăm của chúng trong hỗn hợp.

b) Hai ancol này có thể có công thức cấu tạo như thế nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Câu a:

Đặt công thức chung của hai ancol là CnH2n+1OH: a mol

\({C_{\overline n }}H{2_{\overline n }} + 1OH + \frac{{3\overline n }}{2}O2 \to \overline n C{O_2} + (\overline n  + 1){H_2}O\)

Ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}
a\overline n  = \frac{{3,584}}{{22,4}}\\
a(\overline n  + 1) = \frac{{3,96}}{{18}}
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
a = 0,06\\
\overline n  = 2,67
\end{array} \right.\)

\( \to \overline n  = 2,66\)

⇒ n = 2< ntb = 2,66 < m=3

⇒ Công thức phân tử của hai ancol là: C2H5OH và C3H7OH

Câu b:

Ta có: 

\(\left\{ \begin{array}{l}
x + y = a\\
\frac{{nx + my}}{{x + y}} = \overline n 
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
x + y = 0,06\\
\frac{{2x + 3y}}{{x + y}} = \frac{8}{3}
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 0,02\\
y = 0,04
\end{array} \right.\)

\(\% {m_{{C_2}{H_5}OH}} = \frac{{0,02.36}}{{0,02.46 + 0,04.60}}.100\%  = 27,71\% \)

%mC3H7OH = 100 - 27,71% = 72,29%

Câu c:

Công thức cấu tạo của hai ancol:

C2H5OH: CH3-CH2OH

C3H7OH: CH3-CH2-CH2OH, CH3-CH(OH)-CH3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 235 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)