YOMEDIA

Bài tập 5 trang 195 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 195 sách GK Hóa lớp 11

Hoàn thành các dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học:

a) Metan  axetilen  etilen  etanol  axit axetic

b) Benzen  brombenzen  natri phenolat  phenol  2,4,6- tribromphenol

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Câu a:

 • Sơ đồ: CH4C2H2  C2H4  C2H5OH   CH3COOH
 • Phản ứng:

2CH4 C2H2 + 3H2

CH2=CH2 + H-OH  CH3-CH2-OH

CH3-CH2-OH + O2  CH3COOH + H2O

Câu b:

 • Sơ đồ: C6H6    C6H5Br    C6H5ONa  C6H5OH   Br3C6H2OH
 • Phản ứng:

C6H6  + Br2     C6H5Br + HBr

C6H5Br + 2NaOH (đặc)    C6H5ONa + NaBr + H2O

C6H5ONa + CO2 + H2 C6H5OH  + NaHCO3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 195 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • hunak zdfpost

  Sản phẩm của phản ứng tách loại nước của 1-chloro-2-propanol là 1-chloro-1-propen đúng hông mọi người

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
 • nguyen thi yen
   
  • A. Phân tử Br2 dưới tác dung của ánh sáng phân cắt đồng li tạo ra gốc tự do
  • B. Trong môi trường nước, phân tử C2H5OH kết hợp với phân tử H2O tạo ra các ion C2H5O- và H3O+
  • C. Chỉ có phân tử hợp chất hữu cơ chứa liên kết đơn mới tham gia phản ứng thế.
  • D. Chỉ có phân tử hợp chất hữu cơ chứa liên kết bội mới tham gia phản ứng cộng.
  Theo dõi (0) 4 Trả lời

 

YOMEDIA