Bài tập 5 trang 195 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 195 sách GK Hóa lớp 11

Hoàn thành các dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học:

a) Metan  axetilen  etilen  etanol  axit axetic

b) Benzen  brombenzen  natri phenolat  phenol  2,4,6- tribromphenol

Gợi ý trả lời bài 5

Câu a:

 • Sơ đồ: CH4C2H2  C2H4  C2H5OH   CH3COOH
 • Phản ứng:

2CH4 C2H2 + 3H2

CH2=CH2 + H-OH  CH3-CH2-OH

CH3-CH2-OH + O2  CH3COOH + H2O

Câu b:

 • Sơ đồ: C6H6    C6H5Br    C6H5ONa  C6H5OH   Br3C6H2OH
 • Phản ứng:

C6H6  + Br2     C6H5Br + HBr

C6H5Br + 2NaOH (đặc)    C6H5ONa + NaBr + H2O

C6H5ONa + CO2 + H2 C6H5OH  + NaHCO3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 195 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • hà trang

  Hỗn hợp X gồm hai ancol no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một ancol không no có một nối đôi C=C hai chức . Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu đượ 0,2 mol CO2 và 0,35 mol H2O. Nếu cho m gam X tác dụng với Na dư thì thu được 1,904 lít H2 (đktc) . Tính % khối lượng ancol không no trong hỗn hợp X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Đun nóng hỗn hợp hai ancol đa chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 7,2g một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96l khí CO2 (ở đktc) và 7,2g H2O. Hai ancol đó là 

  A. C2H5OH & CH2=CH-CH2-OH

  B. C2H5OH & CH3OH

  C. CH3OH & C3H7OH

  D. CH3OH CH2=CH-CH2-OH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  Cho hỗn hợp gồm ancol no, đơn chức mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng đốt cháy hết trong oxi dư thu được 7,84 lít khí CO2 điều kiện tiêu chuẩn và 9g H2O.

  a. Tìm công thức phân tử của ancol và phần trăm theo số mol ancol trong hỗn hợp 

  b. Đun nóng 11,4 gam hỗn hợp hai Ancol trên với H2 SO4 đặc ở 170 độ c., tìm thể tích một anken thu được ở điều kiện tiêu chuẩn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  cho em hỏi là hợp chất hữu cơ C7H8O2 có vòng benzen,tại sao lại không có đồng phân C6H5(CH(OH)2),tại đáp án không có đồng phân này

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn