RANDOM

Bài tập 1 trang 195 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 195 sách GK Hóa lớp 11

Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl; các ancol mạch hở có công thức phân tử C4H10O, C4H8O.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 • Công thức cấu tạo của C4H9Cl:

\(\\ CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{2}-Cl: \ 1-clobutan\)

\(\\ \\ \begin{matrix} CH_{3}-CH_{2}-CH-CH_{3} \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ Cl \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}\begin{matrix} \ : \ 2-clobutan \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\\ \\ \begin{matrix} CH_{3}-CH-CH_{2}-CH_{2}-Cl \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}\begin{matrix} \ : \ 1-clo - 2 - metylpropan \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} CH_{3} \\ ^| \\ CH_{3}-C-CH_{3} \\ ^| \\ Cl \end{matrix} : \ 2-clo-2-metylpropan\)

 • Công thức cấu tạo của C4H10Cl:

\(CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{2}-OH: \ butan-1-ol\)

\(\begin{matrix} CH_{3}-CH_{2}-CH-CH_{3} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ OH \end{matrix} \begin{matrix} : \ butan-2-ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} CH_{3}-CH-CH_{2}-OH \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix} \begin{matrix} : 2-metylpropan - 2- ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} CH_{3} \\ ^| \\ CH_{3}-C-CH_{3} \\ ^| \\ OH \end{matrix} : \ 2-metylpropan - 2- ol\)

 • Công thức cấu tạo của C4H8O:

\(CH_{2}=CH-CH_{2}-CH_{2}-OH: \ but-1-en-1-ol\)

\(CH_{3}-CH=CH-CH_{2}-OH: \ but-2-en-1-ol\)

\(\begin{matrix} CH_{2}=C-CH_{2}-OH \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ : \ 2-metylpropan-1-ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 195 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Yến Nhi

  Hãy so sánh ancol với phenol về đặc điểm cấu tạo, tính chất hoá học đặc trưng và nêu nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau giữa chúng.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Lê Yến Nhi

  ãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các dấu [] ở mỗi câu sau:

  a) Ancol là hợp chất chứa nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C lai hoá sp3. [ ]

  b) Phenol là hợp chất chứa nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C lai hoá sp2. [ ]

  c) Phân tử ancol không được chứa vòng benzen. [ ]

  d) Liên kết C – O ở ancol bền hơn liên kết C – O ở phenol. [ ]

  e) Liên kết O – H ở ancol phân cực hơn liên kết O – H ở phenol. [ ]

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA