YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 195 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 195 sách GK Hóa lớp 11

Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl; các ancol mạch hở có công thức phân tử C4H10O, C4H8O.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Công thức cấu tạo của C4H9Cl:

\(\\ CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{2}-Cl: \ 1-clobutan\)

\(\\ \\ \begin{matrix} CH_{3}-CH_{2}-CH-CH_{3} \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ Cl \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}\begin{matrix} \ : \ 2-clobutan \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\\ \\ \begin{matrix} CH_{3}-CH-CH_{2}-CH_{2}-Cl \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}\begin{matrix} \ : \ 1-clo - 2 - metylpropan \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} CH_{3} \\ ^| \\ CH_{3}-C-CH_{3} \\ ^| \\ Cl \end{matrix} : \ 2-clo-2-metylpropan\)

  • Công thức cấu tạo của C4H10Cl:

\(CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{2}-OH: \ butan-1-ol\)

\(\begin{matrix} CH_{3}-CH_{2}-CH-CH_{3} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ OH \end{matrix} \begin{matrix} : \ butan-2-ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} CH_{3}-CH-CH_{2}-OH \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix} \begin{matrix} : 2-metylpropan - 2- ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} CH_{3} \\ ^| \\ CH_{3}-C-CH_{3} \\ ^| \\ OH \end{matrix} : \ 2-metylpropan - 2- ol\)

  • Công thức cấu tạo của C4H8O:

\(CH_{2}=CH-CH_{2}-CH_{2}-OH: \ but-1-en-1-ol\)

\(CH_{3}-CH=CH-CH_{2}-OH: \ but-2-en-1-ol\)

\(\begin{matrix} CH_{2}=C-CH_{2}-OH \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ : \ 2-metylpropan-1-ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 195 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON