Bài tập 1 trang 147 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 147 sách GK Hóa lớp 11

Dẫn hỗn hợp khí gồm metan, etilen, axetilen đi qua dung dịch bạc nitrat trong dung dịch manoniac. Khí còn lại được dẫn vào dung dịch brom(dư). Nêu và giải thích các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm.

Gợi ý trả lời bài 1

 • Khi dẫn dòng khí từ từ đi vào dung dịch AgNO3/NH3 thì axetilen tác dụng với AgNO3/NHsinh ra kết tủa màu vàng nhạt:

CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ +2NH4NO3

 • Hỗn hợp khí còn lại dẫn vào dung dịch nước brom thì etilen sẽ tác dụng với dung dịch nước brom, làm cho dung dịch nhạt màu:

CH2=CH2 +Br2 → CH2Br-CH2Br

Br2: Dd nâu đỏ; CH2Br-CH2Br: Không màu

 • Còn metan không có phản ứng nào.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 147 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Minh Trí

  Đốt cháy hoàn toàn 10,4g hợp chất hữu cơ A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình 1 chứa H2SO4 đậm đặc , bình 2 chứa nước vôi trong có dư, thấy khối lượng bình 1 tăng 3,6g, ở bình 2 thu được 30g kết tủa. Khi hóa hơi 5,2g A thu được thể tích đúng bằng thể tích của 1,6g õi cùng đk nhiệt độ và áp suất. Xác định CTPT của A.

  please làm dùm mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  6.24. Hỗn hợp khí A chứa nitơ và hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Khối lượng hỗn hợp A là 18,3 g và thể tích của nó là 11,2 lít. Trộn A với một lượng dư oxi rồi đốt cháy, thu được 11,7 gam H2OH2O và 21,28 lít C02. Các thể tích đo ở đktc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Cho hỗn hợp X gồm CH4 C2H4 và C2H2.Lấy 8.6g X tác dụng hết với dd brom dư thì khối lượng brom phản ứng là 48g. Mặt khác nếu cho 13.44 l(đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dd AgNO3 trong NH3 thu được 36g kết tủa. Tính phần trăm thể tích các khí có trong X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Dẫn hỗn hợp khí etilen va axetilen vào một lượng dư dd AgNO3 trong NH3, sau phản ứng thấy còn 2,24 lít khí thoát ra và xuất hiện 36g kết tủa. Tính % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu. (các thể tích đo ở đktc).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn