Bài tập 6 trang 147 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 147 sách GK Hóa lớp 11

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit hiđrocacbon X thu được 6,72 lit CO2 (đktc) X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra kết tủa Y. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3-CH=CH2

B. CH≡CH

C. CH3-C≡CH

D. CH2=CH-C≡CH

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

\(\\ n_{X} = \frac{2,24}{22,4} = 0,1 \ (mol) \\ \\ n_{CO_{2}} = \frac{6,72}{22,4} = 0,3 \ (mol)\)

Gọi CTPT của X là \(C_{x}H_{y}\)

             \(C_{x}H_{y} + (x + \frac{y}{4}) O_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ } xCO_{2} + \frac{y}{2}H_{2}O\)

Theo pt:    1                                           x (mol)

Theo đb:   0,1                                        0,3 (mol)

\(\Rightarrow x = \frac{0,3}{0,1} = 3 \Rightarrow C_{3}H_{y}\)

Mà X tác dụng với AgNO3/NH3 sinh ra kết tủa Y, nên X là \(CH_{3}-C \equiv CH\)

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 147 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • an nhiên

  Hỗn hợp X gồm propin, but–1–in, vinylaxetilen, pent-1-in. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong nước amoniac dư thu được (m + 26,75) gam kết tủa. Mặt khác m gam hỗn hợp X làm mất màu tối đa 88 gam brom. Hiđro hoá m gam hỗn hợp X (xúc tác Ni, đun nóng) thu đ ược hỗn hợp Y. Đốt hết lượng Y nầy thu được 47,08 gam CO2. Phần trăm khối lượng vinyl axetilen trong hỗn hợp X là
  A. 19,84% 
  B. 21,25% 
  C. 20,04% 
  D. 18,08%

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • Học Mãi

  19.
  Q là hỗn hợp gồm 1 ankan và một ankin. Tỉ khối của Q so với hidro là 17,5. Đốt cháy hoàn toàn một lượng bất kỳ hỗn hợp Q đều thu được
  khí cacbonic và hơi nước với số mol bằng nhau. Biết hỗn hợp Q không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. Công thức cấu tạo của ankan,
  ankin lần lượt là

  A. CH4,
  B. CH4
  C. C2H6
  D. C2H6

  Theo dõi (1) 3 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  Cho hỗn hợp T gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 4,3 gam T tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 24 gam. Mặt khác, nếu cho 6,72 lít hỗn hợp T (đktc) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 18 gam kết tủa. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp T.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời