YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 147 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 147 sách GK Hóa lớp 11

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit hiđrocacbon X thu được 6,72 lit CO2 (đktc) X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra kết tủa Y. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3-CH=CH2

B. CH≡CH

C. CH3-C≡CH

D. CH2=CH-C≡CH

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

\(\\ n_{X} = \frac{2,24}{22,4} = 0,1 \ (mol) \\ \\ n_{CO_{2}} = \frac{6,72}{22,4} = 0,3 \ (mol)\)

Gọi CTPT của X là \(C_{x}H_{y}\)

             \(C_{x}H_{y} + (x + \frac{y}{4}) O_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ } xCO_{2} + \frac{y}{2}H_{2}O\)

Theo pt:    1                                           x (mol)

Theo đb:   0,1                                        0,3 (mol)

\(\Rightarrow x = \frac{0,3}{0,1} = 3 \Rightarrow C_{3}H_{y}\)

Mà X tác dụng với AgNO3/NH3 sinh ra kết tủa Y, nên X là \(CH_{3}-C \equiv CH\)

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 147 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON