YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 182 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 182 SGK Hóa học 11 nâng cao

a) Hãy viết công thức cấu tạo chung của anken, ankadien, ankin và nêu đặc điểm trong cấu trúc không gian của chúng.

b) Hãy cho biết những nhóm nguyên tử nào quyết định đặc tính hóa học của anken, ankadien, ankin. Vì sao?

c) Hãy kể những phản ứng đặc trưng của anken, anka-1,3-đien và ankin.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

- Công thức cấu tạo chung của anken R1R2C=CR3R4

- Công thức cấu tạo chung của ankadien: R1R2C=CH-(CH2)n-CH=CR3R4 (n∈N).

- Công thức cấu tạo chung của ankin R1C≡CR2

Với anken và ankadien có thể có cấu trúc không gian.

Câu b:

Nối đôi C=C quyết định tính chất hóa học của anken và ankadien; nối ba C≡C quyết định tính chất hóa học của ankin.

Câu c:

Phản ứng đặc trưng của anken là phản ứng công, của anka-1,3-dien là cộng, của ankin là cộng và thế.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 182 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Hoài Thương

  X,Y là 2 hidrocacbon có cùng CTPT là C5H8. X là monome dùng để trùng hợp thành cao su isopren, Y có mạch nhánh và tạo kết tủa khi pư với AgNO3/NH3. Tìm CTCT của X và Y rồi viết pư xảy ra?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

   Dẫn 6,72 lít (đkc) hỗn hợp metan, etilen, axetilen vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy sinh ra m gam kết tủa vàng và còn 4,48 lít (đkc) hỗn hợp khí X, hấp thụ X vào dung dịch Brom dư thấy dung dịch bị nhạt màu và bay ra 1,12 lít(đkc) khí Y.

  a/ Viết các PTPƯ xảy ra, tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu.

    b/ Tính khối lượng kết tủa vàng thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON