YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 182 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 182 SGK Hóa học 11 nâng cao

Dùng công thức cấu tạo hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng theo sơ đồ sau:

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

CH3-CH2-CH2-CH3 → CH3-CH=CH-CH3 (A) + H2  (xt, to)

CH3-CH2-CH2-CH3  → CH2=CH-CH2-CH3 (B) + H2  (xt, to)

CH3-CH2-CH2-CH3  → CH3-C≡C-CH3 (C) + H2  (xt, to)

CH3-CH2-CH2-CH3  → CH2=CH-CH=CH2 (D) + H2  (xt, to)

CH2=CH-CH2-CH3 → CH2=CH-CH=CH2 (D) + H (xt, to)

CH2=CH-CH2-CH3 → CH≡C-CH2CH3 (E) + H (xt, to)

CH3-C≡C-CH3 + Br2 → CH3-CBr=CBr-CH3

CH2=CH-CH=CH2 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH=CH2  (tỉ lệ 1:2)

CH2=CH-CH=CH2  + Br2 → CH2Br-CH=CH-CH2Br   (tỉ lệ 1:4)

CH≡C-CH2-CH3 + [Ag(NH3)2](OH) → AgC≡C-C2H5 + 2NH3 + H2O

Vậy A là: CH3-CH=CH-CH3; B là CH3-CH2-CH=CH2; C là CH3-C≡C-CH3; D là CH2=CH-CH=CH2 và E là CH≡C-C2H5

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 182 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Trọng Nhân

  dẫn 2,016lít hỗn hợp khí A gốm C2H2, C2H4, CH4 LẦN LƯỢT qua mot bình đưng dd AGNO3 trong NH3 rồi qua binh 2 chứa dd BR2 dư trong CCl4. ở binh 1 có 306g kết tủa, khối luong binh 2 tăng thêm 0,84g.viết ptpư, tinh thể tích các khikhí trong hh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Hỗn hợp X chứa 4 hydrocacbon đều ở thể khí có số nguyên tử cacbon lập thành cấp số cộng và có cùng số nguyên tử hydro. Nung nóng 6,72 lít hỗn hợp E chứa X và H2 có mặt Ni làm xúc tác thu được hỗn hợp F có tỉ khối so với He bằng 9,5. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy khối lượng Br2 phản ứng là a mol; đồng thời khối lượng bình tăng 3,68 gam. Khí thoát ra khỏi bình (hỗn hợp khí T) có thể tích là 1,792 lít chỉ chứa các hydrocacbon. Đốt cháy toàn bộ T thu được 4,32 gam nước. Các khí đều đo ở đktc. Giá trị của a là.
  A.0,12
  B.0,13
  C.0,14
  D.0,15

  Có người giải:

  T chỉ gồm các ankan, nT = 0,08, nH2O = 0,24 → H = 6. Công thức trung bình của T là C2H6 → mT = 2,4 → mF = 6,08 mà M = 38 → nF = 0,16
  nE : nF = MF : ME → ME = 20,27 → CH4, C2H4, C3H4, C4H4
  và nH2 = nE – nF = 0,14 → nX = 0,16
  Trong X: nH = 4nX = 0,64 mol → nC = (mX – mH)/12 = 0,43 mol
  Trong T: nH = 0,48 và nC = 0,16
  → Phần phản ứng với Br2 có:
  nC = 0,43 – 0,16 = 0,27 và nH = nH(X) + 2nH2 – nH(T) = 0,44
  Số mol phần này = nF – nT = 0,08 → C = 0,27/0,08 = 3,375 và H = 0,44/0,08 = 5,5
  → 1 mol phần này pư với 3,375.2 + 2 – 5,5 = 3,25 mol Br  ***********************************
  → 0,08 mol cần 0,26 mol Br hay 0,13 mol Br2
  Đáp án B.

  NHƯNG E KHÔNG HIỂU DÒNG ***************************** ĐÓ Ạ, AI BIẾT GIẢI THÍCH CHO E VỚI E CẢM ƠN NHIỀU

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON