ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 33.2 trang 51 SBT Hóa học 11

Bài tập 33.2 trang 51 SBT Hóa học 11

1. Trong 4 chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất là ?

A. eten.

B. propen.

C. but-1-en.

D. pent-1-en.

2. Chất nào dưới đây không tác đụng với dung dịch AgNO3 trong amoniac?

A. but-1-in

B. but-2-in

C. propin

D. etin

3. Chất nào sau đây không tác dụng với Br(tan trong CCl4) là?

A. but-1-in.

B. but-1-en.

C. xiclobutan.

D. xiclopropan.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.2

 
 

1 - D

2 - B

3 - C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.2 trang 51 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Cao Kỳ Duyên
  Lưu ý Giải cụ thể ra nhé rồi khoanhCảm ơn

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
 •  
   
  Minh Ngọc

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1