ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 33.8 trang 52 SBT Hóa học 11

Bài tập 33.8 trang 52 SBT Hóa học 11

Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các hiđrocacbon sau:

1. axetilen và metan;

2. axetilen và etilen;

3. axetilen, etilen và metan;

4. but-1-in và but-2-in.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.8

 
 

1. Dùng phản ứng với nước brom.

2. Dùng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong amoniac.

3. Dùng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong amoniac sau đó dùng phản ứng với nước brom.

4. Dùng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong amoniac.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.8 trang 52 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • can chu

  Cho hỗn hợp X gồm CH4 C2H4 và C2H2.Lấy 8.6g X tác dụng hết với dd brom dư thì khối lượng brom phản ứng là 48g. Mặt khác nếu cho 13.44 l(đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dd AgNO3 trong NH3 thu được 36g kết tủa. Tính phần trăm thể tích các khí có trong X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Anh Hưng

  Dẫn hỗn hợp khí etilen va axetilen vào một lượng dư dd AgNO3 trong NH3, sau phản ứng thấy còn 2,24 lít khí thoát ra và xuất hiện 36g kết tủa. Tính % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu. (các thể tích đo ở đktc).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1