YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 147 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 tr 147 sách GK Hóa lớp 11

Ứng với công thức phân tử C5H8 có bao nhiêu ankin đồng phân của nhau?

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Hãy chọn đáp án đúng.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 7

C5H8 có 3 đồng phân ankin:

\(\\ CH \equiv C-CH_{2}-CH_{2}-CH_{3} \\ CH_{3}-C \equiv C-CH_{2}-CH_{3} \\ \begin{matrix} \ \ \ \ \ \ H \\ \ \ \ \ \ \ ^| \\ HC \equiv C-C-CH_{3} \\ \ \ \ \ \ \ ^| \\ \ \ \ \ \ \ CH_{3} \end{matrix}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 147 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON