ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 182 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 182 SGK Hóa học 11 nâng cao

a) Hãy nêu những nguyên tắc chung điều chế anken, ankađien, ankin để dùng trong công nghiệp tổng hợp hữu cơ. Lấy thí dụ điều chế chất tiêu biểu cho mỗi loại.

b) Vì sao etilen là hóa chất hữu cơ được sản xuất với sản lượng lớn nhất?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Câu a:

Nguyên tắc chung điều chế anken, ankadien, ankin là tách H2 ra khỏi ankan

CH3-CH3 → CH2=CH2 + H2  (xt, to)

CH3-CH2-CH2-CH→ CH2=CH-CH=CH2 + 2H2   (xt, to)

2CH4 → C2H2 + 3H2   (làm lạnh nhanh)

Câu b:

Etilen là ngày nay được dùng làm nguyên liệu quan trọng trong sản xuất polime và nhiều hóa chất cơ bản khác nên được sản xuất với sản lượng lớn.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 182 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • An Nhiên

  dẫn 5,04 lít khí gồm CH4, C2H2, C2H4, qua bình đựng dd Br lấy dư thấy khối lượng của bình tăng lên 4,1g. Khí tháot ra khỏi bình đốt cháy hoàn toàn thu được 1,68 lít O2. Tính % về thể tích mỗi hiđrocacbon ở hỗn hợp ban đầu . các khí đo ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Trọng Nhân

  dẫn 2,016lít hỗn hợp khí A gốm C2H2, C2H4, CH4 LẦN LƯỢT qua mot bình đưng dd AGNO3 trong NH3 rồi qua binh 2 chứa dd BR2 dư trong CCl4. ở binh 1 có 306g kết tủa, khối luong binh 2 tăng thêm 0,84g.viết ptpư, tinh thể tích các khikhí trong hh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1