YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 182 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 182 SGK Hóa học 11 nâng cao

a) Hãy nêu những nguyên tắc chung điều chế anken, ankađien, ankin để dùng trong công nghiệp tổng hợp hữu cơ. Lấy thí dụ điều chế chất tiêu biểu cho mỗi loại.

b) Vì sao etilen là hóa chất hữu cơ được sản xuất với sản lượng lớn nhất?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a:

Nguyên tắc chung điều chế anken, ankadien, ankin là tách H2 ra khỏi ankan

CH3-CH3 → CH2=CH2 + H2  (xt, to)

CH3-CH2-CH2-CH→ CH2=CH-CH=CH2 + 2H2   (xt, to)

2CH4 → C2H2 + 3H2   (làm lạnh nhanh)

Câu b:

Etilen là ngày nay được dùng làm nguyên liệu quan trọng trong sản xuất polime và nhiều hóa chất cơ bản khác nên được sản xuất với sản lượng lớn.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 182 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Trà Long

  Thổi 672 ml (đktc) hỗn hợp khí A gồm một ankan, một anken và một ankin (đều có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau) qua lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thì thấy có 3,4 gam AgNO3 đã tham gia phản ứng. Cũng lượng hỗn hợp khí A như trên làm mất màu vừa hết 200 ml dung dịch Br2 0,15 M.

  1) Xác định công thức cấu tạo và tính khối lượng mỗi chất trong A.

  2) Đề nghị phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  dẫn 5,04 lít khí gồm CH4, C2H2, C2H4, qua bình đựng dd Br lấy dư thấy khối lượng của bình tăng lên 4,1g. Khí tháot ra khỏi bình đốt cháy hoàn toàn thu được 1,68 lít O2. Tính % về thể tích mỗi hiđrocacbon ở hỗn hợp ban đầu . các khí đo ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON