ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 33.5 trang 51 SBT Hóa học 11

Bài tập 33.5 trang 51 SBT Hóa học 11

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình điều chế PVC xuất phát từ các chất vô cơ: CaO, HCl, H2O, C?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.5

 
 

Phương trình hóa học:

CaO + 3C → CaC2 + CO  (đk: 2000oC)

CaCl2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

CH≡CH + HCl → CH2=CH-Cl  (đk: 150-200oC, HgCl2)

nCH2=CH-Cl  → (CH2-CHCl)n  (to, xt, p)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.5 trang 51 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1