Bài tập 4 trang 147 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 147 sách GK Hóa lớp 11

Khi thực hiện phản ứng nhiệt phân metan điều chế axetilen thu được hỗn hợp X gồm axetilen, hiđro và metan chưa phản ứng hết. Tỉ khối của X so với H2 bằng 4,4. Tính hiệu suất của phản ứng.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

\(\overline{M} = 4,42.2=8,88\)

Gọi \(n_{CH_{4}}\) ban đầu là 1

                  \(2{CH_{4}} \xrightarrow[ \ 1500^0C]{ \ lam \ lanh \ nhanh \ } C_{2}H_{2} + 3H_{2}\)

n ban đầu    1                                             0              0 (mol)

n phản ứng  2x                                            x              3x (mol)

n sau phản ứng 1-2x                                    x              3x (mol)

Tổng số mol khí sau phản ứng: 1 - 2x + x + 3x = 1 + 2x

Ta có phương trình:

\(\frac{(1-2x).16 + 26.x + 2.3x }{ 1+2x} = 8,88 \Rightarrow x \approx 0,4\)

Hiệu suất phản ứng: \(\frac{0,4}{1}.100 \ \% = 40 \ \%\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 147 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Hoài Thương

  X,Y là 2 hidrocacbon có cùng CTPT là C5H8. X là monome dùng để trùng hợp thành cao su isopren, Y có mạch nhánh và tạo kết tủa khi pư với AgNO3/NH3. Tìm CTCT của X và Y rồi viết pư xảy ra?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

   Dẫn 6,72 lít (đkc) hỗn hợp metan, etilen, axetilen vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy sinh ra m gam kết tủa vàng và còn 4,48 lít (đkc) hỗn hợp khí X, hấp thụ X vào dung dịch Brom dư thấy dung dịch bị nhạt màu và bay ra 1,12 lít(đkc) khí Y.

  a/ Viết các PTPƯ xảy ra, tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu.

    b/ Tính khối lượng kết tủa vàng thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Thổi 672 ml (đktc) hỗn hợp khí A gồm một ankan, một anken và một ankin (đều có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau) qua lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thì thấy có 3,4 gam AgNO3 đã tham gia phản ứng. Cũng lượng hỗn hợp khí A như trên làm mất màu vừa hết 200 ml dung dịch Br2 0,15 M.

  1) Xác định công thức cấu tạo và tính khối lượng mỗi chất trong A.

  2) Đề nghị phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  dẫn 5,04 lít khí gồm CH4, C2H2, C2H4, qua bình đựng dd Br lấy dư thấy khối lượng của bình tăng lên 4,1g. Khí tháot ra khỏi bình đốt cháy hoàn toàn thu được 1,68 lít O2. Tính % về thể tích mỗi hiđrocacbon ở hỗn hợp ban đầu . các khí đo ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời