YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 181 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 181 SGK Hóa học 11 nâng cao

a) Meton (mùi bạc hà) có công thức phân tử C10H18O chỉ chứa 1 liên kết đôi. Hỏi nó có cấu tạo mạch vòng hay hở ?

b) Vitamin A có công thức phân tử C10H30O có chứa 1 vòng 6 cạnh không chứa liên kết ba. Hỏi trong phân tử có mấy liên kết đôi ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

Menton C10H18O có:

\((\pi  + v) = \frac{{2.10 + 2 - 18}}{2} = 2\)

C10H18O chỉ chứa 1 liên kết đôi

⇒ \(\pi  = 1\) ⇒ phân tử chứa 1 vòng 

⇒ Meton có cấu tạo mạch vòng.

Câu b:

Vitamin C10H30O có:

\((\pi  + v) = \frac{{2.10 + 2 - 30}}{2} = 6\)

C10H30O có 1 vòng ⇒ số  \(\pi  = 5\) 

Phân tử không có liên kết 3 nên Vitamin A có 5 liên kết đôi.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 181 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON