YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 9 trang 182 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 182 SGK Hóa học 11 nâng cao

Nhiệt phân 2,8 lít (đktc) etan ở 1200oC rồi cho một nửa hỗn hợp khí thu được sục qua bình đựng nước brom (dư) thì thấy khối lượng này tăng thêm 1,465 gam. Cho nửa hỗn hợp khí còn lại phản ứng với dung dịch AgNO3 trong ammoniac thì thu được 0,6 gam kết tủa màu vàng. Biết rằng phản ứng nhiệt phân tạo ra etilen, axetilen là phản ứng không hoàn toàn, các phản ứng tiếp sau đó đều xảy ra hoàn toàn. Hãy xác định thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp khí thu được.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Số mol C2H6 ban đầu: 2,8/22,4 = 0,125 mol.

Đặt số mol C2H6 tham gia phản ứng (1), (2) lần lượt là 2x mol và 2y mol

C2H6 → C2H4 + H2  (1)

2x            2x        2x

C2H6 → C2H3 + 2H  (2)

 2y          2y      4y

Hỗn hợp sau phản ứng: C2H4 2x mol; C2H2 2y mol; H2 (2x+4y) mol; C2H6 dư |0,125-(2x+2y)| mol

C2H4 + Br2 → C2H4Br2;

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

Ta có mC2H4 + mC2H2 = mbình tăng ⇒ 28x + 26y = 1,465 (*)

CH≡CH + 2[Ag(NH3)2]OH → AgC≡CAg + 4NH3 + 2H2O (3)

      y                                            y

Từ (3) ⇒ y = 0,6/240 (**)

Giải hệ (*) và (**) ta được x = 0,05, y = 0,0025

Hỗn hợp sau phản ứng:

C2H4 0,1 mol; C2H2 0,005 mol; H2 0,11 mol; C2H6 dư 0,02 mol

Số mol hỗn hợp sau phản ứng : 0,1+ 0,005 + 0,11 + 0,02 = 0,235 mol

Thành phần phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp sau phản ứng:

\(\begin{array}{l}
\% {V_{{C_2}{H_4}}} = \frac{{0,1.100\% }}{{0,235}} = 42,55\% \\
\% {V_{{C_2}{H_2}}} = \frac{{0,005.100\% }}{{0,235}} = 2,13\% \\
\% {V_{{H_2}}} = (0,1 + 0,005.2).\frac{{100\% }}{{0,235}} = 46,80\% \\
\% {V_{{C_2}{H_6}}} = \frac{{0,02.100\% }}{{0,235}} = 8,51\% 
\end{array}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 182 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Học Mãi

  19.
  Q là hỗn hợp gồm 1 ankan và một ankin. Tỉ khối của Q so với hidro là 17,5. Đốt cháy hoàn toàn một lượng bất kỳ hỗn hợp Q đều thu được
  khí cacbonic và hơi nước với số mol bằng nhau. Biết hỗn hợp Q không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. Công thức cấu tạo của ankan,
  ankin lần lượt là

  A. CH4,
  B. CH4
  C. C2H6
  D. C2H6

  Theo dõi (1) 3 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  Cho hỗn hợp T gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 4,3 gam T tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 24 gam. Mặt khác, nếu cho 6,72 lít hỗn hợp T (đktc) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 18 gam kết tủa. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp T.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON