YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 182 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 182 SGK Hóa học 11 nâng cao

Khi đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon ở thể khí (điều kiện thường) thì thấy thể tích các khí tạo thành sau phản ứng đúng bằng thể tích các khí tham gia phản ứng (ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Hãy cho biết hidrocacbon đó có thể nhận các công thức phân tử như thế nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Hidrocacbon khí ở điều kiện thường nên 1 ≤ x ≤ 4 và 0 ≤ y ≤ 2x+2

Xét 1 mol CxHy

\({C_x}{H_y} + (x + \frac{y}{4}){O_2} \to xC{O_2} + \frac{y}{2}{H_2}O\)

Theo đề bài ta có:

\(1 + x + \frac{y}{4} = x + \frac{y}{2}\) → y = 4

Công thức phân tử của hidrocacbon có thể là CH4, C2H4, C3H4, C4H4.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 182 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON