ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 33.4 trang 51 SBT Hóa học 11

Bài tập 33.4 trang 51 SBT Hóa học 11

Cho axetilen phản ứng cộng với nước, xúc tác là HgSO4 và H2SO4 thì sản phẩm cuối cùng thu được là:

A. CH2=CH-OH

B. CH3-CH=O

C. CH3-CH(OH)2

D. CH2OH-CH2OH

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.4

 
 

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.4 trang 51 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • Lê Yến Nhi

  Nhiệt phân 2,8 lít (đktc) etan ở 1200oC rồi cho một nửa hỗn hợp khí thu được sục qua bình đựng nước brom (dư) thì thấy khối lượng này tăng thêm 1,465 gam. Cho nửa hỗn hợp khí còn lại phản ứng với dung dịch AgNO3 trong ammoniac thì thu được 0,6 gam kết tủa màu vàng. Biết rằng phản ứng nhiệt phân tạo ra etilen, axetilen là phản ứng không hoàn toàn, các phản ứng tiếp sau đó đều xảy ra hoàn toàn. Hãy xác định thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp khí thu được.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Lê Yến Nhi

  Hỗn hợp A gồm hai chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của etilen. Cho 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí trên phản ứng hoàn toàn với Br2 trong CCl4 thì thấy khối lượng bình chứa nước brom tăng thêm 7,7 gam.

  a) Hãy xác định công thức phân tử của hai anken đó.

  b) Xác định thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp A.

  c) Viết công thức cấu tạo của các anken đồng phân có cùng công thức phân tử với hai anken đã cho.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1