ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 181 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 181 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy điền các từ hoăc các số cho dưới đây vào chỗ trống trong các câu sau:

a) anken và…(1)…đều có (π+v)=1; nhưng…(2)… có (v) =1 còn …(3)… có (v) =…(4)…

b) …(5)… và …(6)… đều có (π+v)=2; chúng đều có π=…(7)… và (v) =…(8)…

A. ankin

B. 1

C. xicloankan

D. 2;

E. anken

G. ankađien

H. 2

K. 0.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Câu a:

(1) xicloankan

(2) xicloankan

(3) anken

(4) 0

Câu b:

(5) ankadien

(6) ankin

(7) 2

(8). 0

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 181 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Sơn Ca

  Hỗn hợp X gồm propin (0.15 mol) ; axetilen (0.1 mol) ; etan (0.2 mol) ; H2 (0.6 mol). Nung nóng X với xúc tác Ni một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y. Sục Y vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, thu được m gam kết tủa T và 15,68 lit (dktc) hỗ hợp khí Z. Khí Z phản ứng với tối đa với 8 gam Br2 trong dung dịch. Cho rằng tốc độ phản ứng của các hidrocacbon là như nhau. Xác định giá trị m?

  Làm giúp mình bài này với, có sử dụng định luật bảo toàn liên kết pi nhé! 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thu hảo

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm metan, êtylen,  propin thu được 13,44 lít khí CO2 và 10,8 gam nước. Nêua cho m gam X tác dụng vói dung dịch brom dư thíbố mol Br2 tối đa phản ứng là bao nhiêu?

  A 0,3 

  B 0,5

  C 0,4

  D 0,6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1