YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 147 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 147 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình phản ứng hoá học của phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hoá sau:

\(CH_{4} \xrightarrow[ \ ]{ \ (1) \ } C_{2}H_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ (2) \ } C_{4}H_{4} \xrightarrow[ \ ]{ \ (3) \ } C_{4}H_{6} \xrightarrow[ \ ]{ \ (4) \ } \ cao \ su \ buna\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

\(\\ 2CH_{4} \xrightarrow[\ ]{ \ lam \ lanh \ nhanh \ } C_{2}H_{2} + 3H_{2} \\ 2C_{2}H_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ NH_{4}Cl, \ CuCl \ } CH \equiv C-CH=CH_{2} \\ CH \equiv C-CH=CH_{2} + H_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ Pd, \ t^0 \ } CH_{2}=CH-CH=CH_{2} \\ \begin{matrix} CH_{2}=CH-CH=CH_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0, \ P, \ Na \ } \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} (-CH_{2}-CH=CH-CH_{2}-)_{n} \\ Cao \ su \ buna \end{matrix}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 147 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON