YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 181 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 181 SGK Hóa học 11 nâng cao

a) Điền các số thích hợp vào bảng.

Hidrocacbon

CTPT

Số nguyên tử H ít hơn ankan tương ứng

Số liên kết pi (π)

Số vòng (V)

Tổng số π+V

Ankan

CnH2n+2

0

0

0

0

Anken

CnH2n

2

1

0

1

Monoxicloankan

CnH2n

       

Ankađien

CnH2n-2

       

Ankin

CnH2n-2

       

Oximen(*)

C10H16

       

Limone(*)

C10H16

       

(*) công thức cấu tạo cho ở bài “khái niệm về tecpen”.

(**) dùng kí hiệu (π+v) trong các bài tập sẽ có lợi và gọn.

b) Hãy cho biết số lượng nguyên tử H ở phân tử xicloankan và ở phân tử mỗi loại hidrocacbon không no ít hơn ở phân tử ankan tương ứng là bao nhiêu, giải thích vì sao lại ít hơn ngần ấy.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Câu a:

Hidrocacbon

CTPT

Số nguyên tử H ít hơn ankan tương ứng

Số liên kết pi (π)

Số vòng (V)

Tổng số π+V

Ankan

CnH2n+2

0

0

0

0

Anken

CnH2n

2

1

0

1

Monoxicloankan

CnH2n

2

0

1

1

Ankađien

CnH2n-2

4

2

0

2

Ankin

CnH2n-2

4

2

0

2

Oximen(*)

C10H16

6

3

0

3

Limone(*)

C10H16

6

2

1

3

Câu b:

1 nguyên tử C có 4 electron hóa trị

⇒ n nguyên tử C có 4.n electron hóa trị.

⇒ số liên kết σ giữa các nguyên tử C trong phân tử ankan (n-1).

⇒ số c hóa trị dùng tạo (n - 1) liên kết σ giữa C-C là (n-1).2.

⇒ số nguyên tử H là 2n + 2. Công thức ankan : CnH2n+2

Với các hidrocacbon không no hay vòng. Số e hóa trị phải dùng cho 1 liên kết π là 2: 1 vòng tương ứng với 1 liên kết π, một nối ba tương ứng với hai nối đôi.

Như vậy:

Số H trong phân tử anken hoặc xicloankan kém hơn anka có số C tương ứng là 2 vì anken có 1 liên kết π và xicloankan có một vòng.

Số H trong phân tử ankin hoặc ankadien kém hơn ankan có số C tương ứng là 4 vì ankin có một nối ba và ankadien ó hai nối đôi.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 181 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Thánh Tông

  Hỗn hợp X gồm 1 ankan và 1 ankin có tỉ lệ khối lượng phân tử 22:13.Đốt cháy hoàn toàn 0.2 mol hỗn hợp X thu được 22g CO2, 9g H2O .Tính CTPT của ankin và ankan.

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
 • Mai Trang

  M. N giai gium kiet nha

  Tinh the tich axetilen o dktc can dung de san xuat 52g benzen. Biet hiệu suat la 80%.

  Dot chay hoan toan 1,3g hidrocacbon X o the long thu duoc 2,24 lit khi CO2 o dktc. Ctpt cua X la

  M. N giai gium kiet nha. Kiet rat cam mon nhieu. Suy nghi hoai ma k ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON