ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 33.3 trang 51 SBT Hóa học 11

Bài tập 33.3 trang 51 SBT Hóa học 11

Cho propin tác dụng với HCl theo hai gian đoạn liên tiếp thì sản phẩm chính thu được là:

A. CH3-CHCl-CH2Cl.

B. CH3-CH2-CHCl2.

C. ClCH2-CH2-CH2Cl.

D. CH3-CCl2-CH3.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.3

 
 

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.3 trang 51 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Đặng Bích Trâm
  hoàn thành

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Lê Yến Nhi

  Nhiệt phân 2,8 lít (đktc) etan ở 1200oC rồi cho một nửa hỗn hợp khí thu được sục qua bình đựng nước brom (dư) thì thấy khối lượng này tăng thêm 1,465 gam. Cho nửa hỗn hợp khí còn lại phản ứng với dung dịch AgNO3 trong ammoniac thì thu được 0,6 gam kết tủa màu vàng. Biết rằng phản ứng nhiệt phân tạo ra etilen, axetilen là phản ứng không hoàn toàn, các phản ứng tiếp sau đó đều xảy ra hoàn toàn. Hãy xác định thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp khí thu được.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1