YOMEDIA
NONE

Cho 12 gam X gồm Al và Fe vào 100ml dung dịch HCl 2M được khí \(H_2\) và 7,0 gam chất rắn chưa tan. Thể tích dung dịch HCl 2M tối thiểu cần dung để hòa tan hết 12 gam hỗn hợp X là:

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gọi nAl, nFe phản ứng lần lượt là x, y.

  Phương trình phản ứng:

  2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

  x          3x

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  y        2y

  Ta có: 27x + 56y = 12 – 7 = 5g (1)

  nHCl = 3x + 2y = 0,2 mol (2)

  ⇒ x = y/95 = 8/95

  ⇒ 7g không tan là Fe dư; nFe dư = 0,125 mol

  nHCl cần dùng = 3nAl + 2 nFe = \(3.\frac{1}{{95}} + 2.(\frac{8}{{95}} + 0,125)\) = 0,45 mol

  ⇒ VHCl = 0,45 : 2 = 0,225 lít

    bởi Cam Ngan 25/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF