YOMEDIA

Đại Số 7 Chương 3: Thống Kê

Một nội dung khá mới mẻ mà các em sẽ tìm hiểu sau đây của Đại số 7 là các kiến thức về Thống kê gồm thu thập số liệu thống kê, tần số, bảng, biểu đồ, số trung bình cộng. Qua đó có thể thấy rằng thống kê có đóng góp quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Để nắm vững nội dung lý thuyết, các em có thể luyện tập thêm các bài tập trắc nghiệm đi kèm theo từng bài học cũng như tham khảo phần giải bài tập SGK

ZUNIA9
 

 

ON