Đại Số 7 Chương 3: Thống Kê

 • Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số - Luyện tập

  Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số - Luyện tập
  Thống kê là một khoa học được ứng dụng rộng rãi trong các hoạt động kinh tế, xã hội. Trong cuộc sống, ta luôn gặp các vấn đề liên quan tới việc thống kê như thống kê dân số mỗi năm của một đất nước, thống kê số trứng gà được sản xuất sau một tháng, hay sản lượng nông nghiệp được xuất khẩu,... Từ đó giúp chúng ta nắm được tình trạng hoạt động cũng như diễn biến các hiện tượng, từ đó dự đoán các khả năng xảy ra, góp phần phục vụ lợi ích con người ngày càng tốt hơn. Ta đi đến bài đầu tiên Thu thập số liệu thống kê, tần số.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Bảng

  Bài 2: Bảng
  Khi một đối tượng được thống kê, ta thấy Bảng số liệu thống kê ban đầu nhận được còn phức tạp, khi đó, chúng ta sẽ thu gọn bảng lại để dễ dàng đánh giá hơn.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Biểu đồ - Luyện tập

  Bài 3: Biểu đồ - Luyện tập
  Ngoài bảng số liệu thống kê ban đầu, bảng "tần số", người ta còn dùng Biểu đồ để cho một hình ảnh cụ thể về giá trị của dấu hiệu và tần số.

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Số trung bình cộng - Luyện tập

  Bài 4: Số trung bình cộng - Luyện tập
  Số trung bình cộng, người ta thường gọi là số đại diện cho các dấu hiệu, bởi vì từ số trung bình cộng, ta có thể biết được phân phối các giá trị của dấu hiệu.

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Ôn tập chương Thống kê

  Ôn tập chương Thống kê
  Tổng hợp tất cả các kiến thức đã học ở chương này thông qua bài Ôn tập

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết