Đại Số 7 Chương 2: Hàm Số Và Đồ Thị

 • Bài 1: Đại lượng tỉ tệ thuận

  Bài 1: Đại lượng tỉ tệ thuận
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em khái niệm Đại lượng tỉ lệ thuận và các dạng toán liên quan như tìm hệ số tỉ lệ, tìm đại lượng chứa biết dựa vào tính chất. Cùng với đó là hệ thống bài tập minh họa có hướng dẫn giải sẽ giúp các em dễ dàng làm chủ nội dung bài học.

  9 trắc nghiệm 69 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

  Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
  Ở bài học trước các em đã được tìm hiểu về Đại lượng tỉ lệ thuận, bài học này sẽ giới thiệu những dạng toán điển hình liên quan đến khái niệm này thông qua những bài toán cụ thể.

  12 trắc nghiệm 86 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

  Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em khái niệm Đại lượng tỉ lệ nghịch và các dạng toán liên quan như tìm hệ số tỉ lệ, tìm đại lượng chứa biết dựa vào tính chất. Cùng với đó là hệ thống bài tập minh họa có hướng dẫn giải sẽ giúp các em dễ dàng làm chủ nội dung bài học.

  9 trắc nghiệm 69 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

  Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
  Ở bài học trước các em đã được tìm hiểu về Đại lượng tỉ lệ nghịch, bài học này sẽ giới thiệu những dạng toán điển hình liên quan đến khái niệm này thông qua những bài toán cụ thể.

  14 trắc nghiệm 69 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Hàm số

  Bài 5: Hàm số
  Hàm số là một khái niệm quan trọng và gắn liền với chương trình Toán phổ thông cấp THCS và THPT. Nội dung bài học sẽ giúp các em bước đầu tìm hiểu về khái niệm này cùng với những dạng toán cơ bản của nó. Thông qua các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng nắm vững nội dung bài học.

  13 trắc nghiệm 63 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Mặt phẳng tọa độ

  Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
  Nội dung bài học sẽ giúp các em bước đầu tìm hiểu về khái niệm Mặt phẳng tọa độ, đây là khái niệm quan trọng và xuất hiện xuyên suốt chương trình toán phổ thông. Cùng với hệ thống bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em nhanh chóng nắm được nội dung bài học.

  12 trắc nghiệm 17 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

  Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em dạng đầu tiên và cơ bản nhất của đồ thị hàm số ở chương trình Toán phổ thông là Đồ thị của hàm số y=ax (a≠0). Cùng với những bài tập minh họa có hướng dẫn giải, sẽ giúp các em dễ dàng nắm được các tính chất và dạng toán liên quan đến đồ thị hàm số này.

  14 trắc nghiệm 89 hỏi đáp

  Xem chi tiết