Hỏi đáp về Cộng, trừ đa thức - Luyện tập - Đại số 7

Lý thuyếtBT SGK

FAQ

Trong quá trình học bài Toán 7 Chương 4 Bài 6 Cộng, trừ đa thức nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Quảng cáo

Danh sách hỏi đáp (10 câu):

 • thúy ngọc
  Bài 6.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 24)

  Giá trị của đa thức :

               \(xy-x^2y^2+x^3y^3-x^4y^4+x^5y^5-x^6y^6\) tại \(x=-1;y=1\) là :

  (A) 0                    (B) -1                   (C) 1                    (D) -6

  Hãy chọn phương án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • na na
  Bài 6.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 24)

  Cho các đa thức :

  \(P=3x^2y-2x+5xy^2-7y^2\)

  \(Q=3xy^2-7y^2-9x^2y-x-5\)

  Tìm đa thức M sao cho 

  a) M = P + Q

  b) M = Q - P

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bin Nguyễn
  Bài 33 (Sách bài tập - tập 2 - trang 24)

  Tìm các cặp giá trị \(x,y\) để các đa thức sau nhận giá trị bằng 0 :

  a) \(2x+y-1\)

  b) \(x-y-3\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thiên Mai
  Bài 32 (Sách bài tập - tập 2 - trang 24)

  Tính giá trị của các đa thức sau :

  a) \(xy+x^2y^2+x^3y^3+x^4y^4+......+x^{10}y^{10}\) tại \(x=-1;y=1\)

  b) \(xyz+x^2y^2z^2+x^3y^3z^3+......+x^{10}y^{10}z^{10}\) tại \(x=1;y=-1;z=-1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Đào
  Bài 31 (Sách bài tập - tập 2 - trang 24)

  Tính tổng của hai đa thức sau :

  a) \(5x^2y-5xy^2+xy\) và \(xy-x^2y^2+5xy^2\)

  b) \(x^2+y^2+z^2\) và \(x^2-y^2+z^2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tra xanh
  Bài 30 (Sách bài tập - tập 2 - trang 23)

  Cho hai đa thức :

                        \(M=x^2-2yx+z^2\)

                        \(N=3yz-z^2+5x^2\)

  a) Tính M + N

  b) Tính M - N; N - M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • trang lan
  Bài 29 (Sách bài tập - tập 2 - trang 23)

  Tìm đa thức A biết :

  a) \(A+\left(x^2+y^2\right)=5x^2+3y^2-xy\)

  b) \(A-\left(xy+x^2-y^2\right)=x^2+y^2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhat nheo

  Cho các đa thức
  f(x)=\(5x^3-2x^2+x-3\)

  g(x)=\(2x^3-5x^2+4\)

  h(x)=\(4\left(x^3\right)+5\left(x\right)\)
  Tính f(x)+g(x)-h(x) bằng 2 cách
  a, Cách hàng ngang
  b, Cách theo cột dọc
  ---> Các bạn giúp mk nha<---

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh vương

  giải hộ mình vs, mình cảm ơn nhìu nhìu hic

  Tìm đa thức M sao cho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hồng trang

  Ai có cách giải ngắn gọn k ạ, giúp e vs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
Quảng cáo

 

Được đề xuất cho bạn