RANDOM

Hỏi đáp về Cộng, trừ đa thức - Luyện tập - Đại số 7

Trong quá trình học bài Toán 7 Chương 4 Bài 6 Cộng, trừ đa thức nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (144 câu):

 • Ánh's Ngọc's Cách đây 3 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  ngyễn hello Cách đây 4 tháng

  Cho 2 đa thức 

  M(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5 

  N(x) = 2x3 + x2 - 4x - 5

  Tính M(x) + N(x)

  Tính M(x) - N(x)

  01/01/1970 |    7 Trả lời

  Theo dõi (0)
  7
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thi Luyen Ng Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vanthong Trinh Cách đây 5 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tú Phạm Anh Cách đây 5 tháng

  Giúp minh vs

  Cho đa thức P(x)=x4+2x2+1; Q(x)= x4+4x3+2x2-1

  Tính P(-1);P=(1/2);Q=(-2);Q=(1)

   

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bạch Doãn Nhi Cách đây 5 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngânn Kim Cách đây 5 tháng

  Làm hộ tớ vs

  Cho 2 đa thức A(x)=x⁵ - 2x⁴+5x - 3 và B(x)=-x⁵ - 3x³+5x+11. tính A(2) và B(-1)

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Nguyễn Tất Cách đây 5 tháng
  Chứng minh P(x)lớn hơn 0 với mọi x

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phương Linh Cách đây 6 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Tâm Võ Cách đây 6 tháng
  Viết một đa thức bậc 3 với 2 biến x,y và có 3 hạng tử

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Sang Dinh Cách đây 6 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    9 Trả lời

  Theo dõi (0)
  9
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Như Quỳnh Cách đây 6 tháng
  Thục hiện phép tính

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khang Dương Cách đây 6 tháng

  Cho 2 đa thức P(x)=2x²-1 và Q(x)= x 1 .Hiệu P(x)-Q(x) bằng.   

  A.x²-2      B.2x²-x-2.       C.2x²-x.         D.x²-x-2

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (1)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thúy An Cách đây 7 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thúy An Cách đây 7 tháng

  Thực hiện phép tính (x^2 y^2-2xy)  (x^2  y^2 2xy) b (x^2 y^2-2xy) -(x^2  y^2  2xy) c (x^2  y^2-2xy) -(x^2  y^2 2xy)  (4xy-1) d (-3x^2-2xy^2 6)  (-x^2y 5xy^2-1) 

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • ThanhThao Hana Cách đây 7 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    15 Trả lời

  Theo dõi (0)
  15
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Cách đây 9 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    7 Trả lời

  Theo dõi (1)
  7
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam Cách đây 2 năm

  Bài 1: Cho đa thức: f(x) = x + 7x2 – 6x3 + 3x4 + 2x2 + 6x – 2x4 + 1.

  1. Thu gọn, rồi sắp xếp các số hạng của đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến x.
  2. Xác định bậc của đa thức, hệ số tự do, hệ số cao nhất.
  3. Tình f(-1), f(0), f(1), f(-a).
  4. Bài 2: Cho các đa thức:

  A = 5x2 – 3xy + 7y2 ,

  B = 6x2 – 8xy + 9y2

  1. Tính P = A + B và Q = A – B.
  2. Tính giá trị của đa thức M = P – Q tại x = -1 và y = -2.
  3. Cho đa thức N = 3x2 – 16xy + 14y2. Chứng minh đa thức T = M – N luôn nhận giá trị không âm với mọi giá trị của x và y.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • con cai Cách đây 2 năm

  Cho hai đa thức:

  \(M=3xyz-3x^2+5xy-1\\ N=5x^2+xyz-5xy+3-y\)

  Tính \(M+N;M-N;N-M\)

  Các bạn làm phép trừ thì nhớ đổi đúng dấu giúp nha ( mình sai chỗ này rất nhiều )

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Hải Yến Cách đây 2 năm

  Bài 1: Cho đa thức M(x) = 4x3 + 2x4 – x2 – x3 + 2x2 – x4 + 1 – 3x3

  a) Sắp xếp đa thức trên theo lỹ thừa giảm dần của biến

  b) Tính M(-1) và M(1)

  c) Chứng tỏ đa thức trên không có nghiệm

  Bài 2: Cho hai đa thức: P(x) = 2x2 + 6x4 – 3x3 + 2010 và Q(x) = 2x3 – 5x2 – 3x4 – 2011

  a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.

  b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).

  c) Chứng tỏ x = 0 không phải là nghiệm của hai đa thức P(x) và Q(x).

  Bài 3: Tìm nghiệm của đa thức:

  a) P(x) = 4x – 1/2; b) Q(x) = (x-1)(x+1) c) A(x) = - 12x + 18

  d) B(x) = -x2 + 16 e)C(x) = 3x2 + 12

  Bài 4: Cho các đa thức: A(x) = 5x - 2x4 + x3 -5 + x2 ; B(x) = - x4 + 4x2 - 3x3 + 7 - 6x;

  C(x) = x + x3 -2

  a) Tính A(x) + B(x); b) A(x) - B(x) + C(x)

  c) Chứng tỏ rằng x = 1 là nghiệm của A(x) và C(x) nhưng không phải là nghiệm của đa thức B(x).

  <<< GIẢI GẤP CHO TỚ VỚI NHÉ ; CẦN LẮM >>>

  ........................CẦU XIN BẠN ĐẤY..................................

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang Cách đây 2 năm

  \(\left|x-1\right|+\left|x-3\right|< x+1\)

  Tìm x

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Minh Tú Cách đây 2 năm

  Câu 1: Cho đa thức:

  A(x)=5x-4x^2+10-2x^3+x^2

  B(x)=4+3x^2+3x+2x^3-x

  â)Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến

  b)Tinh A(x)+B(x),A(x)-B(x)

  c) Đạt C(x)=Â(x)+B(x). Tìm nghiệm của đa thức C(x)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bala bala Cách đây 2 năm

  273:32

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thúy Cách đây 2 năm

  Tính

  49 : 527

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Thanh Tú Cách đây 2 năm

  Q-(\(2x^4-3x^2y^2+5x^2y-4x+2\))= \(2x^2y^2+5x-7y-x^2y\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)