Hỏi đáp về Đa thức - Đại số 7

Nếu các em có những khó khăn nào về bài Toán 7 Bài 5 Đa thức các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (51 câu):

 

Được đề xuất cho bạn