YOMEDIA

Hình Học 7 Chương 1: Đường Thẳng Vuông Góc. Đường Thẳng Song Song

Mở đầu môn Hình học 7 các em sẽ được tìm hiểu các khái niệm về Đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song, thế nào là hai góc đối đỉnh, các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng hay tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song. HOC247 hướng dẫn cho các em nắm rõ lý thuyết, luyện tập các bài trắc nghiệm và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập SGK. Để theo dõi phần giải bài tập của bài học các em xem chi tiết theo các bài dưới đây

ADMICRO
 

 

ON