YOMEDIA

Hỏi đáp về Cộng, trừ đa thức một biến - Luyện tập - Đại số 7

Trong quá trình học bài  Toán 7 Chương 4 Bài 8 Cộng, trừ đa thức một biến nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (193 câu):

 • Vũ Đz Dương Cách đây 2 tháng

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Nguyễn Thị Lan Anh Cách đây 3 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Tiên Cách đây 4 tháng

  \(M=3x^3 +9xy^2-3x^2 +5x-1\) 

  \(N=-3xy^2-2x^3 +7x +15-11x^2 \)

  Tính M-N giúp mình đi

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Lê Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tùng Bùi Xuân Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (1)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Việt Hải Cách đây 4 tháng

  Ai giải hộ mình với mai nộp rồi

  Cho 2 đa thức \(P(x)=2x^3-3x +x^5-4x^3 +4x-x^5+ x^2-2\) và \(Q(x)=x^3-2x^2 +3x+ 1+ 2x^2\).

  1. Thu gọn và viết đa thức theo chiều giảm dần

  2. Tính P(x) +Q(x);P(x)-Q(x)

  3. Gọi M(x)=P(x) +Q(x), Tìm bậc của M(x).

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ha Dung Cách đây 5 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (1)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai- -Bảo Cách đây 5 tháng

  ai giúp mình nha

  cho đơn thức A=1/5x^3y.[-5x^4yz^3]^2

  thu gọn A

  Xác định hệ số và bậc của A

  Tính giá trị của A tại x=2 y=1 z=-1

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • huyen huyen Cách đây 5 tháng

  giúp mình nhanh với Bài 4 nha

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tiên Nguyễn Cách đây 5 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Gia Hân Cách đây 5 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (1)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thị My Cách đây 5 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Như Tú Cách đây 5 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kiệt Nguyễn Tuấn Cách đây 5 tháng

  Giúp mik vs ạ

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (1)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Na Ken Cách đây 5 tháng

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Bá Hải Cách đây 5 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhi Phạm Vân Cách đây 5 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (1)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Diễm Quỳnh Cách đây 6 tháng

  bài toán đa thức

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nyh.29.107 Cách đây 6 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đỗ Tuấn Kiệt Cách đây 6 tháng

  Cho đa thức ax2y-2xy2+3xy-2x3​y-7x+1. Biết rằng đa thức này có bậc bằng 4 và a là số nguyên tố nhỏ hơn 5. Tìm a?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Yết Tiểu Nguyên Cách đây 7 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Mai Cách đây 7 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Vinh Cách đây 2 năm

  I/ Trắc nghiêm

  Câu 1: Gía trị của biểu thức x3y - x2y2 - 5 tại x = 1; y = -1 là:

  A. 0 B. -7 C. 1 D. 6

  Câu 2: Kết quả của phép nhân hai đơn thức (-\(\dfrac{1}{3}\) x3y)2.(-9x2yz2) là:

  A. x7y3z2 B. (-x8y3z2) C. x8y3z2 D. Một kết quả khác

  Câu 3: Bậc của đa thức 7x4 - 4x + 6x3 - 7x4 + x2 + 1 là:

  A. 0 B. 4 C. 3 D. 7

  Câu 4: Nghiệm của đa thức P(x) = 3x + \(\dfrac{1}{5}\) là:

  A. x = \(\dfrac{1}{3}\) B. x = -\(\dfrac{1}{5}\) C. x = \(\dfrac{1}{5}\) D. x = -\(\dfrac{1}{15}\)
  Câu 5: Kết quả thu gọn -x5y3 + 3x5y3 - 7x5y3 là :

  A. -5x5y3 B. 5x5y3 C. 10x5y3 D. -8x5y3

  II/ Phần tự luận

  Bài 1: Thu gọn biểu thức, tìm bậc, hệ số và phần biến.

  \(\dfrac{-2}{3}\) x3y2z(3x2yz)2

  Bài 2:

  a) Tìm đa thức A biết: A + (x2y - 2xy2 + 5xy + 1) = -2x2y + xy2 - xy -1

  b) Tính giá trị của đa thức A, biết x = 1; y = 2

  Bài 3: Cho f(x) = 9 - x5 + 4x - 2x3 + x2 - 7x4

  g(x) = x5 - 9 + 2x2 + 7x4 + 2x3 - 3x

  a) Sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến

  b) Tính f(x) + g(x); g(x) - f(x)

  Bài 4:

  a) Tìm nghiệm của đa thức P(x) = -x + 3

  b) Tìm hệ số m của đa thức A(x) = mx2 + 5x - 3

  Biết rằng đa thức có 1 nghiệm là x = -2?
  Giúp mình nha. Mk mơn nhìu ạ

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Phú Lộc Nữ Cách đây 2 năm

  a, \(\dfrac{1}{6}\) axy2.(-2x2yz)2 (a là 1 hằng số)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dell dell Cách đây 2 năm

  Tinh

  Xy^3+4xy^3-3xy^3

  (-4/5ab^2c)×(-20a^4b^3c)

  Bai 2.tinh gia tri cua bieu thuc a=14x^2+5xy-2010y^2 tai x=-1;y=-2

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1