RANDOM

Hỏi đáp về Tính chất ba đường cao của tam giác - Luyện tập - Hình học 7

Nếu các em có những khó khăn nào về bài Tính chất ba đường cao của tam giác - Luyện tập các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (211 câu):

 • Tể Tướng Én Cách đây 2 tháng

  1. Cho tam giác nhọn ABC, H là trực tâm. Chứng minh các trung điểm của AB, CH và giao điểm 2 phân giác của các góc CAH và CBH thẳng hàng.

  2. cho tam giác ABC, O là một điểm nằm trong tam giác sao cho góc OBC = góc OAC. M, N là đường chiếu vuông góc của O trên AC, BC. D là trung điểm AB. chứng minh DM = DN.

  01/01/1970 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  8 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  lê anh Cách đây 2 tháng

  Cho 3 điểm A,B,C phân biệt sao cho ABC=60° và AB<AC Đường thẳng a qua A và song song với BC. Tia phân giác của góc ABC cắt a tại D. đường thẳng vuông góc với BD tại D cắt AB tại M

  a) Vẽ hình theo diễn đạt trên.

  b) Tính số do góc AMD

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  8 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Duong Hai Cách đây 2 tháng

  Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao. Chu vi tam giác AHB=30cm, chu vi tam giác AHC= 4dm. Tính BH, CH và chu vi tam giác ABC?

   

  01/01/1970 |    13 Trả lời

  Theo dõi (0)
  13
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Phương Cách đây 2 tháng

  Cho tam giác ACD vuông tại C có CD = 3cm; AD=5cm. AE là tia phân giác góc A(E thuộc CD),gọi H là hình chiếu của E trên AD.

  a) Tính độ dài CA

  b) Chứng minh CE=EH

  c) Chứng minh AE là trung trực của CH.

  01/01/1970 |    11 Trả lời

  Theo dõi (0)
  11
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Long Cách đây 2 tháng

  Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác BM. Kẻ MH vuông BC (H thuộc BC). Chứng minh
  a) BA=BH
  b) Tam giác MAH cân
  c) MC>MA
  d) BM vuông AH
  Thanks trước

  01/01/1970 |    10 Trả lời

  Theo dõi (0)
  10
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cảnh Tú Cách đây 2 tháng

  Cho tam giác abc vuông tại A, AB >AC. AH vuông góc BC. M là trung điểm BC, N là trung điểm BC, N là trung điểm AB. MN cắt AH tại D. Từ H kẻ HE, HF lần lượt vuông góc vs AC, AB.

  a,Chứng minh AM vuông góc EF

  b, Chứng minh EF song song BD.

  01/01/1970 |    7 Trả lời

  Theo dõi (0)
  7
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Minh Cách đây 3 tháng

  Cho tam giác ABC có góc A =90 độ (AB,AC), đường cao AH, AD là phân giác của tam giác AHC. Kẻ DE vuông góc với AC

  a) Chứhng min DH=DE

  b)Gọi K là giao điểm của BE và AH .Chứng minh tam giác AKC cân

  c)Chứng minh tam giác KHE=tam giác CEH

  d)Cho BH =8cm,CH=32cm. Tính AC

  e) Giả sử tam giác ABC có góc C=30 độ, AD cắt CK tại P. Chứng minh tam giác HEP đều

   

  01/01/1970 |    10 Trả lời

  Theo dõi (0)
  10
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Đức Cách đây 3 tháng

  Tam giác ABC có B là góc nhọn. Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ ko chứa điểm C vẽ BE vuông góc với BC sao cho BE=BC .Lấy BD vuông góc với BA sao cho BD=BA

  a) c/m ED=BC

  b)c/m ED vuông góc với AC

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • oops nani Cách đây 3 tháng

  Cho tam giác ABC vuông tại a có AB=6cm AC=8cm trên tia BA lấy D sao cho BD=BC kẻ DE vuông BC tại E

  a) Chứng minh ΔABE cân và AE//CD.

  b) AM=MC AE cắt MD =F. Chứng minh CF vuông AC.

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • oops nani Cách đây 4 tháng

  cho ΔABC vuông tại A có AH⊥BC(H∈BC) lấy D ∈AC sao cho AB=AD. Vẽ DE,DK lần lượt vuông góc vs BC và AH (E∈BC, K∈AH)

  a) So sánh AH và BC

  b) C/M: AK=BH

  c) Vẽ đường phân giác của ^BAC cắt BC tại M, chứng minh AM đi qua trrung điểm của đoạn BD

  d) tínhˆEAEAH^

  e) Với giả thiết AC=2AB. C/M: AE,HD,CK đồng quy

  01/01/1970 |    9 Trả lời

  Theo dõi (0)
  9
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Munn Cute Cách đây 4 tháng

  Cho tam giác ABC có góc A = 90BD là phân giác của góc B ( D thuộc AC ). Trên tia BC lấy điểm E sao cho BA = BE 
  a) Chứng minh tam giác BAD = tam giác BED  ⇒ DE vuông góc BE

  b) Chứng minh BD là đường trung trực của AE

  c) Kẻ AH vuông góc BC . So sánh EH và EC

  Mọi người hộ mình nha :3heart

  01/01/1970 |    6 Trả lời

  Theo dõi (1)
  6
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Le thanh Vinh Cách đây 4 tháng

  Tự vẽ hình nhé

  Cho tam giác ABC. Gọi H, G, O lần lượt là trực tâm, trọng tâm, giao điểm các đường trung trực của tam giác đó. Chứng minh:

  a) AH bằng hai lần khoảng cách từ O đến BC

  b) Ba điểm H, G, O thẳng hàng và GH=2GO

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chii Emm Cách đây 5 tháng

  Cho tam giác ABC nhọn, gọi H là đường vuông góc từ A xuống BC, I và K lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. Trên tia đối của KH lấy điểm N sao cho KN=KH,trên tia đối của IH lấy M sao cho IM=IH. Gọi E và F lần lượt là giao điểm của MN với AB và AC.

  a)CMR 3 đường thẳng AH,BF,CE đồng quy.

  b)Gọi O là giao điểm BF và CE. CM OE= OF =OH

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Cách đây 7 tháng

  Cho ΔABC vuông tại A (AB<AC). Kẻ AH ⊥với BC tại H

  a. Trên đoạn HC lấy điểm I sao cho HA= HI. Tính số đo ∠HIA

  b. Kẻ HK ⊥ AI tại K. Chứng minh ΔAHK=ΔIHK

  c.Vẽ tia Ax là tia phân giác của ∠HAC, tia Ax cắt đoạn HC tại M. Đường thẳng đi qua C vuông góc với tia Ax cắt AH tại F. Chứng minh △ACF cân

  d. Trên cạnh AB lấy E sao cho BE=BH. Chứng minh EH // AM

  Vẽ hình giúp mình nhé! Mình đang cần gấp

  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuythanh Cách đây 7 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thảo My Cách đây 1 năm

  cho tam giác ABC nhọn. H là trực tâm. Chứng minh HA+HB+HC< AB+AC

  01/01/1970 |    13 Trả lời

  Theo dõi (0)
  13
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Minh Toan Cách đây 1 năm

  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D LÀ điểm đối xứng với H qua AB, E là điểm đối xứng với H qua AC.

  a) cm: D đối xứng với E qua A

  b) tam giác DHE là tam giác j? Vì sao?

  c) tg BDEC là hình gì? Vì sao?

  d) cm: BC = BD + CE

   

  01/01/1970 |    7 Trả lời

  Theo dõi (0)
  7
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thế Sơn Cách đây 2 năm

  Cho tam giác ABC cân tại A (góc A nhọn), đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Tìm điểm M sao cho M cách đều hai cạnh AB, BC và cách đều hai đỉnh C, E. 

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thế Sơn Cách đây 2 năm

  Cho tam giác ABC cân tại A (góc A nhọn), đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Tìm điểm M sao cho M cách đều hai cạnh AB, AC và cách đều hai đỉnh C, E.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tử Mao Cách đây 2 năm

  Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE. Các đường thẳng vuông góc với BC kẻ từ D và E cắt AB, AC ở M và N. CMR:

  a, DM = EN

  b, Đường thẳng BC cắt MN tại I là trung điểm của MN

  c, Đường thẳng vuông góc với MN tại I luôn đi qua một điểm cố định khi D cố định trên cạnh BC

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (1)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hacker mũ trắng Cách đây 2 năm

  Cho tam giác ABC vuông cân tại A.Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD=AE . Kẻ AG,EH vuông góc CD(G,H thuộc BC).Tie EH cắt BA tại F. Từ A kẻ đường thẳng // BC, cắt FH tại I.CMR:

  a) AI=GH

  b) A là trung điểm của BF

  c) CH2+CF2=4FI2

  d) CD> 1/2(DE+BC)

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (1)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Quân Cách đây 2 năm

  Cho tam giác ABC có BC=2AB.Gọi M là trung điểm của BC và D là trung điểm của BM. chứng minh rằng AC=2AD

   

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • đoàn thị vân khánh Cách đây 2 năm

  cho tam giac ABC cân tại A .trên cạnh AB lấy điểm E, trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD=AE. lấy điểm M là giao điểm của CE và BD. CMR :

  a: BD=EC

  b: tam giác EMB= tam giác DMC

  c: AM là tia phân giác của góc BAC

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • vo thi dong nhi Cách đây 2 năm
  1. cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC, AM là tia phân gác của  góc A . kẻ MH vuông góc với AB (H thuộc AB), MK vuông góc với AC (K thuộc AC). chứng minh: góc B =góc C

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đức Nguyễn Minh Cách đây 2 năm
  • ∆ABC vuông tại A có B=60độ. vẽ AH vuông góc với BC lấy E trên đoạn HC sao cho HE = HB
  • a)Chứng minh : ∆ABC đều
  • b)Chứng MInh : E là trung điểm của đoạn BC
  • c)Vẽ EK vuông góc với AC. Chứng minh ∆AHK là ∆ đều
  • d) Cho BA=6cm.Tính độ dài đoạn thẳng AC
  • e)Chứng minh : AE là đường trung trực của HK
  • Mong mọi người giúp gấp :((

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)